adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah

Apa itu adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah?

adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah adalah sebuah peribahasa yang artinya pekerjaan (perbuatan) hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan yang lain)

sumber: http://peribahasa-peribahasaindonesia.blogspot.co.id/

Pencarian Terkait