berbalikan

Apa itu berbalikan?

berbalikan adalah v berlawanan; bertentangan: ucapannya  — dng perbuatannya; membalik v 1 berbalik kembali arahnya (berputar arah): bumerang itu kalau dilemparkan, akan  —; 2 berubah letaknya (menelungkup menjadi menelentang dsb): adikku sudah pandai  —; 3 memutar ke arah yg berlawanan: krn silau oleh sinar matahari, ia  — menghadap ke barat;  — belakang memihak kpd musuh; membelot; membalik-balik v berulang-ulang membalik; menelungkup-telentangkan; membukai (buku dsb): lama ia  — buku hariannya;  — mayat dikubur, pb menyebut-nyebut nama orang yg telah meninggal;  — kaji membangkit-bangkit perkara lama; membaliki v 1 kembali ke; memulangi : kalau tidak krn malu, sudah lama ia istrinya itu; 2 ark membelakangi (dl arti berlepas diri, tak bertanggung jawab lagi): sudah cukup alasan untuk  — perjanjian itu; membalikkan v 1 mengubah arah menjadi berlawanan: cermin itu  — cahaya lampu; 2 mengembalikan; memulangkan: ia mau  — buku ke perpustakaan;  — muka memalingkan muka;  — perkataan memutar perkataan;  — punggung menghadapkan punggung ke (tidak mau melihat); terbalik v dl keadaan berlawanan dr yg biasa; tersungsang;  — akal gila;  — lidah tak tetap perkataannya; selalu berubah-ubah apa yg dikatakannya; kebalikan n lawannya; sebaliknya: malam  — dr siang; pembalikan n proses, cara, perbuatan membalik atau membalikkan; sebaliknya adv kebalikannya

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait