berbangsa

Apa itu berbangsa?

berbangsa adalah v 1 berasal dr bangsa: 2 bermartabat tinggi; berketurunan luhur (bangsawan); 3 termasuk dl keluarga kebangsaan n 1 ciri-ciri yg menandai golongan bangsa: para korban pesawat yg terbakar itu tak dapat dike-tahui  —nya; 2 mengenai (yg bertalian dng) bangsa: bendera  — Indonesia; lagu  — Inggris; 3 kedudukan (sifat-sifat) sbg orang mulia (bangsawan): bukan  —nya melainkan kelakuannya yg kita pandang; berkebangsaan v memiliki kebangsaan: menantunya  — Inggris; sebangsa n 1 sama bangsanya; satu bangsa: kita sekalian  —, sebahasa, dan setanah air; 2 semacam; sejenis: lembu adalah  — binatang menyusui

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait