edar

Apa itu edar ?

edar adalah /édar/ v, beredar v 1 berjalan berkeliling (hingga sampai ke tempat permulaan); 2 berpindah-pindah dr tangan ke tangan atau dr tempat satu ke tempat lain; berputar; 3 berlaku dl masyarakat; mengedar v beredar; mengedari v 1 berjalan mengelilingi; mengitari: bukan matahari yg bumi, melainkan bumi yg matahari; 2 menjelajah;

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait