hina

Apa itu hina?

hina adalah a 1 rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya): ia merasa jika berbuat itu; 2 keji; tercela; kurang baik (tt perbuatan, kelakuan): mencontek merupakan perbuatan yg –; — dina rendah lagi miskin; sangat hina; tidak berharga; — lata hina dina; — papa hina dina; berhina, — diri merendahkan diri; menghina(kan) v 1 merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting): ia sering — kedudukan orang tuanya; 2 memburukkan nama baik orang; menyakiti hati (spt memaki-maki, menistakan): tulisannya dl surat kabar itu dipandang — Bapak Wali Kota; terhina v dihinakan; direndahkan: ia merasa — dicaci maki di depan kawankawan yg lain; penghinaan n proses, cara, perbuatan menghina(kan); kehinaan n sifat yg hina (rendah, buruk, aib, keji, dsb); sehina, — semalu a senasib ; seia sekata

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait