Illah

Apa itu Illah?

Illah adalah bentuk jamaknya adalah alihatun bermakna Tuhan yang disembah.

sumber: 1. Kamus Al-Munawwir, AW. Muanwwir, Pustaka Progressif, 1997. 2. Kamus Arab Indonesia, Mahmud Yunus, Hidakarya Agung, 1989.

Tags:

Pencarian Terkait