tali yang tiga lembar itu tak suang-suang putus

Apa itu tali yang tiga lembar itu tak suang-suang putus?

tali yang tiga lembar itu tak suang-suang putus adalah sebuah peribahasa yang artinya bersatu teguh, bercerai runtuh

sumber: http://peribahasa-peribahasaindonesia.blogspot.co.id/

Pencarian Terkait