tegur

Apa itu tegur?

tegur adalah n ucapan untuk mengajak bercakapcakap; — ajar celaan; kritik; peringatan (sentilan, jeweran): hatinya keras tidak mempan oleh — ajar; — sapa ucapan untuk menyapa (mengajak bercakapcakap): betapa menarik tingkah laku dan — sapanya; berteguran v saling menegur; sapamenyapa: sudah seminggu ini kedua anak itu tidak —; menegur v 1 mengajak bercakap-cakap (bertanya dsb); menyapa: sudah tiga hari ia tidak — saya; 2 mencela; mengkritik: ia tidak segan-segan — perbuatan anaknya yg keliru; 3 memperingatkan; menasihatkan: saya –nya sebab ia tidak mau melunasi utangnya; 4 mengganggu (tt setan, hantu): jangan bermain di bawah beringin itu, nanti ada yg –mu; meneguri v menyapa kpd; menegur-neguri v memeriksa (biasanya dng kunyit dibelah dua) sebab-sebab orang jatuh sakit (akibat gangguan orang halus atau bukan): — orang yg demam itu;

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait