tepuk berbalas, alang berjawat

Apa itu tepuk berbalas, alang berjawat?

tepuk berbalas, alang berjawat adalah sebuah peribahasa yang artinya perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan

sumber: http://peribahasa-peribahasaindonesia.blogspot.co.id/

Pencarian Terkait