tohok

Apa itu tohok?

tohok adalah n 1 tempuling yg diberi tali; 2 tusukan tombak (tempuling dsb) miring dng arah ke bawah; — lembing ke semak, pb (perbuatan yg) sia-sia; — raja tidak dapat dielakkan, pb sukar menolak kehendak orang yg berkuasa; — tunggang ke buruh (ke bawah), pb mudah mencelakakan orang yg di bawah perintahnya; menohok v menusuk miring (dng lembing, tombak, dsb) arah ke bawah; — kawan seiring, pb mencelakakan kawan sendiri; menohokkan v melemparkan (menusukkan) lembing dsb arah ke bawah

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait