Ijarah

Apa itu Ijarah?

Ijarah adalah Akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.

sumber: http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/

Pencarian Terkait