zakat

Apa itu zakat?

zakat adalah n 1 jumlah harta tertentu yg wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberi- kan kpd orang yg berhak menerima (spt fakir miskin); 2 rukun Islam yg ketiga; fitrah zakat yg wajib diberikan oleh orang Islam setahun sekali pd hari raya Idul Fitri; harta zakat yg wajib dibe- rikan krn menyimpan (memiliki) harta (uang, emas, dsb) yg cukup syarat-syarat- nya; mal zakat yg wajib diberikan oleh orang Islam krn memiliki (menyimpan) harta (uang, emas, dsb) yg cukup syarat- syaratnya untuk dizakati; berzakat v mengeluarkan zakat: setiap orang Islam wajib zakiah a suci; murni; bersih

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait