Agency

Apa itu Agency?

Agency adalah Keagenan. Kedudukan seseorang atau badan hukum yang mempunyai kuasa bertindak untuk dan atas nama pihak pemberi kuasa dalam urusan dengan pihak ketiga. Keagenan asuransi jiwa adalah satu badan hukum yang diberi kuasa oleh suatu perusahaan asuransi untuk menjual produk-produknya melalui agen-agen yang direkrutnya.

sumber: –

Pencarian Terkait