ah

Apa itu ah?

ah adalah p kata seru yg menyatakan perasaan kecewa, menyesal, keheranan, tidak setuju:, — mengapa itu yg kauambil; –, jangan marah-marah  dulu,  nanti  akan  saya menerangkan maksud ayat-ayat Quran; — tahlik ahli pikir (filsafat); — tarikh ahli terangkan duduk perkaranya

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait