akar

Apa itu akar?

akar adalah n 1 bagian tumbuh-tumbuhan yg ma- suk ke tanah sbg alat penguat dan peng- isap air dan zat makanan: pohon ini –nya dibuat obat; 2 ki asal mula; pokok pangkal; yg menjadi sebab (sebabnya): — se- gala kejahatan; — apung akar tumbuhan sbg alat ber- apung spt pd eceng gondok; kapu-kapu; — bahar tumbuhan laut yg biasa dibuat gelang tangan untuk mencegah penyakit sengal; — batu akar yg tumbuh di bukit- bukit, tidak berdaun, biasanya dibuat ikat pinggang sbg penangkal sakit pinggang; – belit akar yg keluar dr batang di atas tanah dan berfungsi untuk memanjat dng melihat penunjangnya; — beluru tum- buhan sulur-suluran, akar dan polongnya boleh dibuat obat, Entada phaseoloides; – bilangan Mat bilangan yg diperoleh dr suatu bilangan yg diuraikan dr pangkat- nya; — bulu Bot akar rambut; — cenang akar yg tumbuh dr akar lain (juga disebut akar sekunder kalau akar tsb merupakan cabang dr akar utama); — dagun jenis pohon; akar mentadu; akar putat, Gnetumtemi folium; — embun tumbuhan memanjat, Leoinanthus erubescens; — gambir peradu memanjat tergolong kpd keluarga Combretacea; — gantung akar yg tum- buh pd cabang dan tidak mencecah tanah spt pohon beringin, jawi-jawi; — gigi pangkal gigi yg di dalam gusi; — isap akar benalu untuk mengisap air serta zat makanan dr tanaman (pohon) tumpangan- nya, Haustorium;  — jangkar akar yg menyerupai jangkar spt terdapat pd pandan; — kambing-kambing tumbuhan memanjat, Sarcolobus globosus; — kemeyan tumbuhan memanjat, Diesco- rea appositifiola; — kucing tumbuhan memanjat, Foddlia aculeata; — kata Ling bagian kata tsb; — kuning jenis tum- buhan, Fibraurea chlorolenca; — larak tumbuhan menjalar yg dapat dipakai sbg pengikat apabila sudah kering; — layak tumbuhan memanjat, Uvaria purpurea; — lekat akar yg keluar dr bulu-bulu tum- buh-tumbuhan dan berfungsi melekatkan tumbuhan tadi pd penunjangnya, msl pd sirih, Piper betle; — lembaga Bot akar yg keluar dr benih; — liar akar yg tumbuh di tempat yg tidak semestinya (msl pd daun atau ruas); — lupang Bot tumbuhan men- jalar, Mikaria apanders; — lupuk tum- buhan membelit, Adenia acuminata; — lutut  Bot  akar  atau  bagian  akar  yg tumbuh ke udara lalu membengkok dan masuk lagi ke dl tanah sehingga mem- bentuk  gambaran  spt  lutut,  berfungsi untuk pernapasan spt pd Brunguiera parviola, terdapat pd tumbuh-tumbuhan yg hidup di daerah payau; — melata 1 Bot akar tumbuh-tumbuhan yg merambat spt  ubi  jalar  yg  makin  lama  makin banyak; 2 ki bertambah lama bertambah banyak (tt uang); — melibat Bot akar melilit;  — melilit Bot akar yg melilit dan melekat pd pohon lain; — napas Bot akar yg keluar secara tegas dan lurus dr akar yg terbenam di bawah dan berfungsi untuk bernapas, msl pd Sonneratia; — pahit Bot akar yg dipakai untuk obat penyakit sesak napas atau asma; — rambut Bot bulu halus pd ujung akar; rempelas nama tumbuhan, daunnya dapat dipakai untuk menggosok-gosok, Tetracera scandens; — samping Bot akar cabang; — serabut Bot akar-akar ramping yg keluar dr pangkal batang atau buku- buku, umumnya bergerombol dan ber- fungsi menggantikan akar tunggang yg tidak berkembang; — susu Bot akar tung- gang; — teriba Bot tumbuhan yg akarnya dipakai untuk mengobati kurap, Rhina- canthus nasuta; — tikus Bot tumbuhan tropis yg banyak tumbuh di Asia Teng- gara, akarnya dibuat obat, Rauvoefia serpentina; — tinggal Bot rimpang yg se- derhana, tidak bercabang-cabang (msl pd pisang), Musa paradiasiaca; — tombak Bot akar tunggal; — tuba Bot tumbuhan berbunga kupu-kupu, akarnya mengan- dung zat racun untuk mematikan ikan dan serangga, Derris elliptica; — tunggang Bot akar utama yg tumbuh tegak ke ba- wah dan darinya keluar cabang-cabang akar; — tunjang Bot akar yg tumbuh dr batang di atas tanah dan masuk ke tanah untuk menunjang batang supaya tidak roboh, msl pd Pandanus tectorius; — udara Bot akar yg tumbuh dr bagian batang di atas tanah dan menggantung di udara; — umbi Bot akar tunggang;  — wangi Bot akar yg baisa dibuat kipas atau ditaruh di antara pakaian; narwastu, Andropogon zizanicides; berakar v 1 ada akarnya; keluar akarnya; 2 ki telah mendalam benar; sudah ber- pegang teguh-teguh: kenyakinan itu telah berurat ~ dl sanubari kita; 3 ki sudah beranak cucu; sudah lama menetap di suatu tempat: ia sudah ~ di Lampung; perakaran n hal-hal yg berhubungan dng akar

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait