early later experience issue

Apa itu early later experience issue?

early later experience issue adalah Isu ini berfokus pada sejauh mana pengalaman awal (terutama pada masa anak awal) atau pengalaman di kemudian hari merupakan penentu utama perkembangan.

 

sumber: http://www.kesimpulan.com/2009/05/katalog-istilah-dalam-psikologi.html

Pencarian Terkait