hamba

Apa itu hamba?

hamba adalah kl n 1 abdi; budak belian; 2 ki saya (untuf merendahkan diri): apalah arti — ini, Tuan; — Allah manusia; — tebusan hamba sahaya; berhamba kl v 1 menjadi hamba (abdi): mereka — kpd raja; 2 mempunyai hamba: sang putri — empat orang; 3 memakai kata hambat (menyebutkan dirinya hamba): ia selalu — bila berkata-kata dng atasannya; menghamba v mengabdi (kpd) kpd nusa dan bangsa; menghambakan v memandang atau menganggap sbg hamba; memperhamba v memperlakukan sbg hamba; memperbudak; memperhambakan n mengabdikan; menjadikan dirinya hamba kpd; penghambaan n hal menghamba; perhambaan n perbudakan; hal menjadi hamba

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait