hambatan

Apa itu hambatan?

hambatan adalah n 1 halangan; rintangan; 2 kayu penghalang (pengempang jalan dsb); — kebakaran n Kim bahan kimia yg digunakan sbg salutan pd benda yg mudah   terbakar atau dicampurkan pd bahan yg mudah terbakar untuk menghilangkan atau mengurangi kecenderungan terbakar hambur, berhamburan v 1 (keluar) bertaburan ke sana-sini: korban kecelakaan lalu lintas itu otaknya —; 2 berserak-serak di sana-sini: puntung rokok — di sepanjang jalan; 3 ki bercucuran; bertitik-titik (tt air mata): makin air matanya spt mutiara putus karangan; 4 beterjunan; berloncatan terjun: anak-anak itu — ke sungai; menghambur v 1 terjun (ke); meloncat (turun ke): para penumpang kapal yg hampir tenggelam itu — ke laut; 2 berlari (ke): anak itu — ke pelukan ibunya; menghambur-hambur v 1 meluap-luap: perkataannya — spt air bah; 2 (menghambur-hamburkan) mengeluarkan (uang, harta benda) secara berlebih-lebihan: ia — (kan) harta peninggalan orang tuanya; menghamburi v menyebar atau menghamburkan pd; menaburi; ia — tempat tidurnya dng bunga; menghambur-hamburkan v 1 menaburnaburkan: petani — benih di atas tanah yg sudah diolah; 2 ki memboroskan (uang); membelanjakan (uang) semaunya tanpa perhitungan: ia telah — uang pemberian ibunya; menghamburkan v 1 menyebarkan; menaburkan; 2 membuang merata; 3 memboroskan (uang dsb); — diri menerjunkan diri; — jala menebarkan jala; — kata mengeluarkan kata banyak-banyak; — kuda melompatkan kuda; terhambur v tersebar; tertabur; terserakserak: uangnya — di jalan ketika ia jatuh dr sepeda motornya;

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait