hantu

Apa itu hantu?

hantu adalah n roh jahat (yg dianggap terdapat di tempat-tempat tertentu); rupanya spt –, ki rupanya sangat buruk; disapa — ki demam sepulang berjalanjalan, sesudah mandi di sungai, atau sesudah bermain-main di panas matahari; takut di — terpeluk ke bangkai, pb mendapat kesusahan (kecelakaan) krn takut akan sesuatu yg sebenarnya tidak perlu ditakutkan; — air hantu yg terdapat di air (sungai, danau, dsb); — aru-aru hantu hutan; belian harimau yg sakti; — bungkus hantu yg berupa mayat berbungkus; — bunian orang balus yg tinggal di butan; siluman; — blau ungkapan thd sesuatu (tt keadaan atau individu) yg tidak disukai; — pocong hantu yg menyerupai mayat terbungkus kain kafan;   berhantu v 1 ada hantunya; 2 kemasukan hantu; menghantu v menjadi hantu; menghantui v mempertakuti; menyebabkan takut (khawatir, gelisah, dsb);

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait