haram

Apa itu haram?

haram adalah a 1 terlarang (oleh agama Islam); tidak halal: $$ukumnya apabila makan daging bangkai; 2 suci; tidak boleh dibuat sembarangan; 3 sama sekali tidak; sungguh-sungguh tidak; selangkah — aku surut; 4 terlarang oleh undang-undang; tidak sah: PKI dan DI dinyatakan — oleh pemerintah; — jadah anak yg lahir di luar nikah; anak yg tidak sah; anak jadah; mengharamkan v 1 menyatakan atau menganggap haram; melarang: agama Islam — perkawinan dng sanak saudara yg masih dekat; 2 mencegah; menolak: rakyat — pemerintahan diktator; 3 berteguh hati untuk tidak melakukannya

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait