hebat

Apa itu hebat?

hebat adalah /hébat/ a terlampau; amat; sangat (dahsyat, ramai, kuat, seru, bagus, menakutkan, dsb): pertunjukan itu — sekali; hebat-hebatan adv besar·besaran: mengadakan pesta — selama tujuh hari tujuh malam; menghebat v menjadi sangat; semakin bertambah atau semakin menjadi-jadi: kebakaran itu tidak berkurang, bahkan —; menghebatkan v menambah supaya lebih hebat (lebih sangat, lebih kuat, lebih giat, dsb); memperhebat v menjadikan lebih hebat: negara itu — persenjataannya untuk menghadapi musuh; terhebat a paling hebat: pemain bulu tangkis — itu berasal dr Indonesia; kehebatan n kedahsyatan; keistimewaan; keampuhan; kebolehan

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait