Interest Policy

Apa itu Interest Policy?

Interest Policy adalah Polis kepentingan. Polis asuransi yang diberikan kepada orangyang meskipun ia bukan pemilik mutlak kekayaan tetapimempunyai kepentingan yang diasuransikan. Misal : asuransiuntuk pekerja yang diusahakan majikannya.

sumber: –

Pencarian Terkait