Kekurangan

Apa itu Kekurangan?

Kekurangan adalah n 1 tidak mempunyai (sesuatu yg diperlukan); tidak cukup mendapat (beroleh) sesuatu; menderita krn kurang; miskin; 3 hal (keadaan) kurang; 4 barang apa yg kurang; sesuatu yg menjadi kurang (yg belum dibayar, digenapi, dsb); 5 cacat; cela; berkekurangan v ada kekurangannya; sekurang-kurangnya adv paling sedikit; setidaktidaknya; serendahrendahnya

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait