Khiyar asy-Syarth

Apa itu Khiyar asy-Syarth?

Khiyar asy-Syarth adalah Hak pilih yang ditetapkan oleh salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau mebatalkan jual beli, selama dalam tenggang waktu yang ditentukan.

sumber: http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/

Pencarian Terkait