Kuasihistoris

Apa itu Kuasihistoris?

Kuasihistoris adalah a seolaholah bersifat sejarah kuasikontrak a kontrak semu kuasilegislatif /kuasilégislatif/ a 1 menyerupai legislatif; 2 menyerupai hukum kuasimiliter /kuasimilitér/ a militer semu kuat a 1 banyak tenaganya (gayanya, dayanya); mampu mengangkat (mengangkut dsb) banyak: meskipun kurus lembu itu sangat –; 2 awet; tahan (tidak mudah patah, rusak, putus, dsb): meskipun murah, sepatu ini — sekali; 3 tidak mudah goyah (terpengaruh); kukuh; teguh (tt iman, pendirian, kemauan, dsb): Kemauannya — sekali; 4 ketat (tt pertahanan, penjagaan, dsb): penjagaan di daerah itu sangat —; 5 tahan (menderita sakit dsb): beliau merasa tidak — lagi menahan sakitnya; 6 kencang (tt angin): bertiup angin yg — dr arah buritan sehingga perahu dapat melaju; 7 berat (tekanannya): sangat — tekanannya; 8 keras; nyaring: engkau harus berteriak — supaya terdengar dr jauh; 9 erat (tt ikatan): kurang — ikatannya sehingga mudah terlepas; 10 mampu dan kuasa (berbuat sesuatu): anakanak muda biasanya — makan dan — pula bekerja; 11 mempunyai keunggulan (kecakapan dsb) dl suatu pengetahuan (kecakapan): ia — di bidang bahasa dan — pula di bidang fisika; ~ ketam krn sepit, — burung krn sayap, — ikan krn radai, pb 1 merasa kuat (berkuasa) krn ada keunggulan atau kelebihan; 2 tiaptiap orang sedikit banyak ada kuasanya; berkuat v ark berkeras; berbuat sesuatu dng giat (keras, sungguhsungguh, dsb): asal kita — , tentu tercapai maksud kita; ~ tulang bekerja keras; berkuat-kuat(an) v beradu kuat; berkeraskerasan; saling memperlihatkan kuasanya dsb: marilah kita ~ mengangkat batu ini; menguati v melakukan kuatkuat; memaksa; mengerasi; menggagahi; ~ harta orang mengambil harta orang (lain) dng paksa; menguatkan v 1 menjadikan kuat (dl berbagaibagai arti); mengukuhkan: obat ini untuk ~ badan; 2 meneguhkan (dugaan, pendapat, alasan, keputusan, dsb); 3 mengeraskan (suara, tekanan): ia terpaksa ~ suaranya supaya terdengar jelas oleh yg duduk di kursi yg paling belakang; 5 menyangatkan: partikel ”lah” kadangkadang dipakai untuk ~ arti saja; memperkuat v menjadikan lebih kuat (dl berbagaibagai arti spt memperkukuh, memperteguh, mempererat, mempersangat): pemain depan mundur untuk ~ pertahanan di belakang penguat n yg menguatkan atau yg dipakai untuk memperkuat; penguatan n perbuatan (hal dsb) menguati atau menguatkan;

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait