Kusut

Apa itu Kusut?

Kusut adalah a 1 bersimpul dan jalinmenjalin tidak keruan hingga sukar diuraikan (rambut, benang, dab): rambutnya –; 2 kacau tidak teratur: alas tempat tidur itu — ; 3 ki rumit; rusuh dan bingung (hati, pikiran, dsb): — lah hatinya dan kacaulah pikirannya; — diselesaikan, keruh diperjernih, pb perselisihan hendaklah dibereskan; tak ada — yg tak selesai, pb tidak ada perselisihan yg tidak dapat didamaikan; ~ kasau (– masai, murut, misut) sangat kusut; berkusut-kusut v berpakaian dan berambut kusut; mengusut v menjadi kusut; mengusutkan v 1 membuat (menjadikan) kusut: benang; 2 ki mengacaukan (pikiran dsb); merumitkan (perkara dsb); ~ perkara yg sudah hampir selesai; kekusutan n hal (keadaan dsb) yg kusut; kekacauan (pikiran); kerusuhan (hati)

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait