Lagi

Apa itu Lagi?

Lagi adalah p 1 sedang (dl keadaan melakukan dsb); masih: jangan berisik, Ayah –tidur; 2 tambah sekian (atau sedemikian) pula: kerjakan sekali —; tunggu sebentar –; 3 kembali (berbuat dsb) spt semula; berulang spt semula; pula: kemarin sudah menonton, sekarang hendak menonton —; 4 dan serta; juga: anak itu pandai — rajin; istrinya muda, cantik, — kaya; 5 partikel yg dipakai untuk menekankan kata atau kalimat yg mendahuluinya (mengandung makna: sama sekali, betul-betul, amat, sangat, dsb): kekejaman tentara penjajah sungguh tidak terkatakan —; penderitaan rakyat kecil sudah tidak tertahan —; — pula lebih-lebih; dan lagi; tambahan pula; — pun lagi pula;

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait