Mazhab

Apa itu Mazhab?

Mazhab adalah suatu aliran pemikiran dalam hukum Islam (fikih Islam) seperti Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, Mazhab Hanbali, dan Mazhab Ja’fari.

sumber: Buku Hukum Islam. Dr. Marzuki, M.Ag.

Tags:

Pencarian Terkait