Monopsoni

Apa itu Monopsoni?

Monopsoni atau monopsony adalah sebuah industri di mana hanya terdapat satu pembeli untuk barang yang bersangkutan.

sumber: Nicholson, Walter. Teori Mikroekonomi: Prinsip Dasar dan Perluasan. Jakarta: Binarupa Aksara

Pencarian Terkait