Mythomania

Apa itu Mythomania?

Mythomania adalah penyakit bohong yang dilakukan secara terus-menerus tapi penderitanya tidak mempunyai rasa bersalah apapun.

 

sumber: –

Pencarian Terkait