PEMERIKSAAN LAPANGAN

Apa itu PEMERIKSAAN LAPANGAN?

PEMERIKSAAN LAPANGAN adalah (FIELD AUDIT) Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pengkajian dilapangan (objek pemeriksaan) untuk mendapat kebenaran formal dan material atas kegiatan yang dilaksanakan dilokasi baik pusat maupun daerah.

sumber: Kamus Istilah kependudukan dan Keluarga Berencana. BKKBN. 2011

Pencarian Terkait