PENDIDIKAN NON FORMAL

Apa itu PENDIDIKAN NON FORMAL?

PENDIDIKAN NON FORMAL adalah Program kependidikan yang dilaksanakan melalui jalur luar sekolah untuk membantu menyebarkan pengetahuan kepada peserta didik.

sumber: Kamus Istilah kependudukan dan Keluarga Berencana. BKKBN. 2011

Pencarian Terkait