PENDUDUK TANPA PERTUMBUHAN

Apa itu PENDUDUK TANPA PERTUMBUHAN?

PENDUDUK TANPA PERTUMBUHAN adalah (PTP) Adalah apabila jumlah penduduk tidak mengalami perubahan dengan angka pertumbuhan penduduknya sama dengan nol. PTP dapat dicapai apabila mengalami suatu pola kelahiran dan kematian yang tetap dalam waktu yang cukup lama, dan tidak terjadi migrasi serta jumlah kematian dan kelahiran seimbang.

sumber: Kamus Istilah kependudukan dan Keluarga Berencana. BKKBN. 2011

Pencarian Terkait