rakit

Apa itu rakit?

rakit adalah n beberapa batang buluh (kayu) diikat dan diapungkan di air, dipakai untuk pengangkutan; getek; berakit v memakai rakit; berperahu rakit; berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, pb bersakit-sakit dahulu, bersenangsenang kemudian; merakit v 1 membuat rakit; 2 ki merekareka; mencari akal

 

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

 

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait