Tambah air tambah sagu

Apa itu Tambah air tambah sagu?

Tambah air tambah sagu adalah sebuah peribahasa yang artinya Tam bah banyak perm intaanny a, bertam bah pula biay anya Bila bertam bah anak, akan bertam bah pula rezekinya

sumber: http://www.maribelajarbk.web.id/2015/04/kumpulan-peribahasa-lengkap-dengan.html

Pencarian Terkait